priestorsvetlopohybčlovekinterakciačaskontextúzemné plánovanie  urbanizmus  architektúra  design  v spolupráci  s: Martin Vizár /3D vizualizacie/ EUROSENCE /podklady 3D terénov/Ing. arch. Lucia Trajterová

územné plánovanie

urbanizmus

architektura

design

úvod

 

Navrhovanie rodinných domov, vílových domov, loftového bývania                  v mestskom prostredí.

Od architektonického návrhu, cez projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie až po realizačný projekt.

Rekonštrukcia a modernizácia objektov bývania so zachovaním génia locci.

Každý projekt je jedinečný, zohľadňuje lokalitu                a prostredie do ktorého je osadený a rozumným spôsobom transformuje požiadavky investora           do architektonickej podoby.